Fysiotherapie

Met specialisaties in verschillende specifieke trainings- en behandelmethoden, bepalen onze experts op basis van de behoeften van de cliënt welke bewegingsinterventies het meest geschikt zijn. We gebruiken een brede scala aan technieken om het individu zo goed mogelijk te laten herstellen. Tegelijkertijd pakken we alle mogelijke factoren aan die het
herstelproces kunnen belemmeren.

Wij willen mensen helpen hun doel te bereiken, wat deze ook zijn. In iedere situatie – beroepsmatig, wandelend in de bergen, of zelfs in een vol stadion-, je wilt presteren op je best.

Methologie

Door een toepassing van verschillende methoden en interventies gericht op elke pijler, bieden we de ondersteuning die nodig is om het individu, het bedrijf of het team te helpen zijn doelen te bereiken. Het is onze missie om individuen te helpen hun prestaties te optimaliseren en om dat te doen zorgen we ervoor dat al onze medewerkers bekwaam zijn in onze vier pijlers. Op deze manier zijn P/G-medewerkers in staat om een blessure te managen, ondersteuning te bieden in een stressvolle situatie, een op maat gemaakt trainingsplan voor een aankomend toernooi op te stellen of gedetailleerd voedingsadvies te
geven.

Om ons te onderscheiden, garanderen we dat naast dat al onze Performance Specialists gekwalificeerde fysiotherapeuten zijn, ze even hoog opgeleid en gekwalificeerd zijn in de trainingsgebied om een optimale integratie tussen herstel, preventie, en hoogwaardige training te bieden.

Natuurlijk zullen sommige medewerkers meer gespecialiseerd zijn in bepaalde gebieden, dus wanneer het doel van een klant specifieker is, zullen we ervoor zorgen dat u in de meest bekwame handen bent om de hulpvraag te beantwoorden.

Op basis van uw eerste evaluatie zullen onze Performance Specialists nader onderzoek doen in een of meer van de pijlers om uw individuele programma/plan op te stellen.

Performance Guys gaat over bereiken wat belangrijk is voor jou, en om daarbij te helpen, streven wij naar het creeren van een omgeving die gezonde leefstijl promoot en ondersteund. Een omgeving die je voorziet van de ingredienten nodig om te presteren op jouw niveau, dag in dag uit. Met onze meerdimensionale aanpak, werken we vanuit 4 pilaren die het fundament vormen van wat wij doen;

 

Training

Herstel

Voeding en Gedrag

 

Afhankelijk van de doelen van de client en de uitkomsten van onze intake screenings proces, ontleden onze specialisten de behoeften van de client en voorzien hen van simpele stappen om te verbeteren op ieder gebied. Door training, voeding, herstel, educatie en digitale oplossingen bieden wij de ondersteuning die nodig is om individuen, bedrijven, clubs of teams te helpen hun doelen te bereiken. Onze missie is om prestatie te optimaliseren. Om dit te bereiken, zorgen wij ervoor dat onze staff kennis heeft van de vier pilaren. Op deze manier zijn Performance Guys in staat om te gaan met gezondheidsproblemen, het onderkennen en begrijpen van stress, het maken van een op maat trainingsplan of het geven van voedingsadvies. Daarnaast maken wij gebruik van een netwerk van specialisten zoals orthopeden, psychologen, bewegingswetenschappers, osteopaten etc.

WERKWIJZE

Through an application of various methods and interventions targeting each pillar, we provide the support necessary to help the individual, company or team to meet its goals. Our mission is to help individuals optimise their performance and to do that we ensure all of our staff are skilled in our four pillars. In this way, P/G staff are well versed to address an injury concern, give support in a stressful situation, prepare a tailored training plan for an upcoming tournament or give detailed nutritional advice.

 

To set ourselves apart, we guarantee that in addition to all of our Performance Specialists being qualified Physiotherapists, they are equally highly skilled & qualified in the training arena to ensure optimal integration between injury, prevention, rehabilitation & high-performance training.

 

Naturally, some staff will specialise more in certain areas so when a client’s goal is more specific, we will ensure you’re in the best capable hands to tackle that individually.

Based on your initial evaluation, our Performance Specialists will perform further investigations in one or more of the pillars to establish your individual program/plan.

Therapists

Clarissa Wolman

"Vestibulum dapibus odio at nisl consequat, in semper augue auctor. Duis risus felis, pulvinar quis tempus vitae”

Lora Spielberg

"Vestibulum dapibus odio at nisl consequat, in semper augue auctor. Duis risus felis, pulvinar quis tempus vitae”

Christopher Brown

"Vestibulum dapibus odio at nisl consequat, in semper augue auctor. Duis risus felis, pulvinar quis tempus vitae”

Christopher Brown

"Vestibulum dapibus odio at nisl consequat, in semper augue auctor. Duis risus felis, pulvinar quis tempus vitae”

ZORGVERZEKERING

Wij hebben contracten met

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Contact

Links

Newsletter